Skip to main content

Khai Đại Hồng Chung Chùa Tầm Nguyên IV

Movies Preview

movies
Khai Đại Hồng Chung Chùa Tầm Nguyên IV


Published 2009


Lễ Khai Đại Hồng Chung và Cầu Siêu do Thầy Thích Thông Lai chủ lễ tại Chùa Tầm Nguyên IV, tọa lạc tại thành phố Fremont, California vào ngày 21 tháng 5, 2009.
www.ChuaTamNguyen.org và www.TamNguyenTemple.org có nhiều thuyết pháp âm mp3 củng như video cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.


Producer www.ChuaTamNguyen.org & www.TamNguyenTemple.org
Production Company Chua Tam Nguyen
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese
Contact Information Thầy Thích Thông Lai 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055 425-255-4798 ChuaTamNguyen@yahoo.com Web Developer - Huệ Trí: HueTri@yahoo.com

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Spirituality and Religion
movies
eye 6,199
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 1,436
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 650
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 3,078
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.com
movies
eye 703
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 2,174
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,478
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
movies
eye 1,371
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
movies
eye 13,287
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Spirituality and Religion
movies
eye 2,706
favorite 0
comment 0